12/13/2017

ඔබට අනාගතය කලින් දැකීමට අදිසි බලයක් ලැබුනද ඉන් ඔබට කල හැකි දෙයක් නොමැති බව ඔබ දන්නවාද? You can see the future in advance but you can not change it.
අනාගතය හෝ අතීතය යනු සංකල්පයක් පමණක් බවත් ඇත්තේ "වර්තමානය" පමණක්ය යන්න යථාර්තය වුවද, ඔබ එයට එකග නොවන බව මම දනිමි.
නමුත් ඔබ අනාගතය සහ වර්තමානය ලෙස නම් කරනු ලබන ඕනෑම සිතුවිල්ලක් ඇත්ත වශයෙන්ම වර්තමානය තුල  ඔබේ මනස තුල නිර්මාණය වන සිතුවිලි බවත් , එහි අතීතයක් හෝ අනාගතයක් නොමැති බවත් , හොදින් කල්පනා කරන විට ඔබට අවබෝධ වනු ඇත.

කෙසේ වුවද මෙම ලිපියේ අරමුණ වෙනතකි.

අපි අනාගතය යනුවෙන් ඇත්ත  වශයෙන්ම පවතින්නක් ලෙස උපකල්පනය කරමු. දෙවනුව එම අ නා ගතය තුල ඉදිරියට  ගමන් කර අනාගතයේ සිදුවන දෑ කලින්ම දැනගැනීමට විශේෂ බලයක් ඔබට ලැබුණා යයි ද උපකල්පනය කරමු.

එසේ බලයක් ලැබුණු කල ඔබට කල නොහැක්කේ මොනවාද, ඔබට මෙලොව ඕනෑම දෙයක් කල හැකි වනු ඇතැයි ඔබ සිතනු ඇත.

නමුත් ඔබ වැරදිය. අනාගතය දන ගැනීමේ බලයක් නොමැතිව ජිවත් වන සාමාන්‍ය මිනිසෙකුකුට  වඩා විශේෂයෙන් කල හැකි කිසිවක් ඔබ සතු නොවනු ඇත.

Howmany lottery tickets should we buy to win Jackpot
7/24/2017

Contradiction between ability to see the future and free will of Humanscybershamans.blogspot.com
Assumption 01. God has the ability to see the future
Assumption 02. Human has got free will.
Assumption 03. God loves human.

First, God created the paradise and set up the Forbidden tree to see if human is obeying to the God command. After that the Adam and Eve were created with ability to live forever. Thereafter God gave Adam and Eve the free will and free will to judge their action freely.

Now Adam has his own free will that means it is Adam who decides whether to eat or not from the Forbidden Tree. in other words, it is up to him to be obedient or not obedient to God's command.

This is the clash between the humans' free will and God's ability to see the future. If it is Adam who decides whether to eat or not to eat from The Forbidden tree how the god see what Adam would do before Adam use his free will to take his decision. So it is unacceptable that the God has the ability to see the future.

1/01/2017

අද වන විට මිනිසා කොතරම් දියුණු වී ඇති දැයි ඔබ සිතන්නේද

මිනිසා යනු මෙලොව බිහි වූ බුද්ධීමත්ම සත්ත්වයායවෙන අන් කිසිදු සත්ත්වයකුට  නොමැති ලක්ෂණ කීපයක් ඔහු සතුය.

කතා කිරීමඒ හරහා එකිනෙක අතර තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමබාෂාව භාවිතා කිරීම සහ ඒ සදහා සංකේත බාවිත කිරීම එපමණක් නොව,
අන් අය මෙතෙක් ලබා ගත් දැනුම මෙම බාෂාව නමැති මෙවලම හරහා ඉතා සීග්‍රයෙන් ග්‍රහණය කර ගෙන එතැන් සිට ඉදිරියට තමා විසින් දැනුම ලබා ගැනීම ඒ අතර වෙයි.

ඔහුට අන් සතුනට සාපේක්ෂව විශාල මොලයක් හිමියසියලු පංචේන්ද්‍ර ඉන්ද්‍රියන් වෙන් වෙන්ව නොව )එකට ගත් කල එහි බාවිතය අන් කිසිදු සත්වයකුට සම කල නොහැක.

ඔහු තම සිත ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද යන්න එම සිතින්ම වටහා ගැනීමට උත්සහ කරයිපරිනාමිය ක්‍රියාවලිය රසායනාගාර තුල අත්  බලයි.

මේ වන විට දැනුම අතින් ඉතා ඉහල ස්ථානයක මිනිසා සිටින බව ඔහු සිතයි (ඔබ සිතයි).

ඔබ එසේ සිතන්නේ ඇයි .