1/01/2017

අද වන විට මිනිසා කොතරම් දියුණු වී ඇති දැයි ඔබ සිතන්නේද

මිනිසා යනු මෙලොව බිහි වූ බුද්ධීමත්ම සත්ත්වයායවෙන අන් කිසිදු සත්ත්වයකුට  නොමැති ලක්ෂණ කීපයක් ඔහු සතුය.

කතා කිරීමඒ හරහා එකිනෙක අතර තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමබාෂාව භාවිතා කිරීම සහ ඒ සදහා සංකේත බාවිත කිරීම එපමණක් නොව,
අන් අය මෙතෙක් ලබා ගත් දැනුම මෙම බාෂාව නමැති මෙවලම හරහා ඉතා සීග්‍රයෙන් ග්‍රහණය කර ගෙන එතැන් සිට ඉදිරියට තමා විසින් දැනුම ලබා ගැනීම ඒ අතර වෙයි.

ඔහුට අන් සතුනට සාපේක්ෂව විශාල මොලයක් හිමියසියලු පංචේන්ද්‍ර ඉන්ද්‍රියන් වෙන් වෙන්ව නොව )එකට ගත් කල එහි බාවිතය අන් කිසිදු සත්වයකුට සම කල නොහැක.

ඔහු තම සිත ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද යන්න එම සිතින්ම වටහා ගැනීමට උත්සහ කරයිපරිනාමිය ක්‍රියාවලිය රසායනාගාර තුල අත්  බලයි.

මේ වන විට දැනුම අතින් ඉතා ඉහල ස්ථානයක මිනිසා සිටින බව ඔහු සිතයි (ඔබ සිතයි).

ඔබ එසේ සිතන්නේ ඇයි .