5/31/2020

ලංකාවට අසාධාරණයක් වන වන ලෙස ක්‍රියාකරන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වල සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් වීමට ජනාධිපති ට හැකිද?
 
මැයි 19 වැනිදා පැවති යුද ජයග්‍රහණ සැමරුම් උත්සවයේදී  ජනාධිපති තුමා  ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකාවට අසාධාරණයක් වන පරිදි ක්‍රියා කරන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වලින් ඉවත් වන බව යි.

ජනාධිපති තුමා මෙම ප්‍රකාශය කරන ලද්දේ එම සංවිධාන වලට ඇසෙන්නට ද නැති නම් යුද ජයග්‍රහණයක් සමග දේශානුරාගයෙන් නැහැ වී සිටී ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ද යන්න පැහැදිලි කර ගත යුතුව ඇත .

එම ප්‍රකාශය කරන ලද්දේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ ඊට අනුබද්ධ මානව හිමිකම් ඇතුළු අනෙකුත් සංවිධාන වලට ඇසෙන්නට නම් , ඔහු විසින් කරන ලද්දේ ඔහුවම සමච්චලයට ලක් කර ගැනීමකි . 
ඊට කාරණා දෙකකි . 

පළමු වැන්න නම් , මරණාධාර සමිතිය කින් හෝ වේවා  යම් කිසිවෙක් ඉවත් වන්නේ නම් , කළ යුත්තේ ඊට අදාළ  විධිමත්  ක්‍රියා පිළිවෙත අනුගමනය කිරිමයි . එසේ නොමැති ව ඒ බව සමිතියේ සභාපති ට ඇසෙන්නට ප්‍රකාශ කර සිටීමෙන් කිසිදු පලක් වන්නේ නැත . තව ද ඒත් ඒ සභාපතිට හා සාමාජිකයන්ට ඇසෙන්නට ප්‍රකාශය නිකුත් කිරීමට බිය වී සමිතියෙ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග වෙනස් කම් වලට ලක් කිරීම, අවම වශයෙන් මරණාධාර සමිතියක් වත් සිදුකරන්නේ  නැත .

එසේ නම් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ජනාධිපති තුමාගේ ප්‍රකාශය ශ්‍රවණය කර ශ්‍රී ලංකාව  ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට ගැනීමට නියමිත පියවරයන් මං වෙනස් කරනු ඇතැයි සිතිය නො හැක .

මෑතක දී ශ්‍රී ලංකා හමුදාපති සහ පවුලේ සාමාජිකයින්ට ඇමරිකාවට ඇතුළුවීමට තහනම් කර ඒ රට විසින් පනවන ලද නියෝගයට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිචාර දක්වන ලද්දේ මානව හිමිකම් සංවිධානය ට ඉදිරිපත්ව තිබූ යෝජනාවෙන්  ඉවත් වීමෙනි . එසේ ඉවත්  වූවාය කියා  එම යෝජනාව ට කිසිවක් නො වී තවමත් වලංගුව පැවතීම වෙනම කරුණකි . ඇමරිකාව තම නියෝගය අකුලා ගත්තේ ද නැත . එසේ තිබිය දී එම ඇමරිකාව විසින් ම කෝවිඩ් වසංගතේ ට කියා ඩොලර් මිලියන  ගණනෙන් ආධාර කරද්දි , එය බාර ගැනීමට නම්,  පළමු ව  හමුදාපති ට එරෙහි යෝජනාව ඉවත් කරගන්නා ලෙස කීමට එඩිතර  කිසිවකු සිටියේ නැත .

ජනාධිපතිතුමා ගේ ප්‍රකාශය මත, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වල ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග  වෙනස් නොවන බවත් , එම සංවිධාන වලින් ඉල්ලා අස් වීමට අදාළ විධිමත් ක්‍රියා මාර්ග නොගන්නා බව ත් පැහැදිලි නම් මෙන්න ප්‍රකාශය කර ඇත්තේ ජාත්‍යන්තරයට නො වන බව ද පිළිගත යුතුය .

එ සේ නම් ජනාධිපති තුමා  මෙම  ප්‍රකාශය කර ඇත්තේ රටේ ජනතාවට ය . නමුත් මෙම ප්‍රකාශය ලාංකිකයින්ට කියා පලක් වන්නේද නැත . අපිට කීමෙන් ඇති එක ම වැදගත්කම  වන්නේ , එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන්  ඉවත් වීමෙන් අනතුරු ව   ශ්‍රී ලාංකික  අපි නන්නත්තාර වන බව අපිම අවබෝධ කර ගැනීම පමණි .

එසේනම් ජනාධිපති තුමා මෙම ප්‍රකාශය කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වූයේ හුදෙක් තම රටේ ජනතාව යුද ජයග්‍රහණය සමරන අවස්ථාවේ දී තාවකාලික වින්දනයකට පත් කර තම ඡන්ද සංඛ්‍යාව එකකින් හෝ වැඩි කර ගැනීම පමණක්  බව  නිගමනය කිරීමට සිදු වේ .
pic by AFP

At the war victory celebrations on May 19, the President announced that he would withdraw from international organizations that act unjustly to Sri Lanka.

It needs to be clarified whether the President made this statement to those organizations or to the Sri Lankans who have lost their patriotism with the victory of the war.

If that statement had been heard by the United Nations and other human rights organizations, it would have been a mockery of himself.
There are two reasons for this.

The first is that if anyone leaves the funeral home, they must follow the proper procedure. Otherwise, there is no point in telling the chairman of the society to hear that. Moreover, for fear of issuing a statement to the chairman and members, the Funeral Society will at least not change the future course of action of the Society.

If so, it is unlikely that the United Nations will listen to the President's statement and change the course of action that Sri Lanka will take in this regard.

Sri Lanka has responded to a recent order banning the Sri Lankan military commander and his family members from entering the United States by withdrawing a resolution submitted to the Human Rights Organization. It is a different matter that the proposal that it was withdrawn has nothing to do with it and is still valid. America did not withdraw its order. Even so, when the United States itself was donating millions of dollars to the Kovid plague, there was no one who dared to withdraw the resolution against the Army Commander if it was to be accepted.

If it is clear from the President's statement that the future course of action of international organizations will not change and that formal action will not be taken to resign from those organizations, then it must be acknowledged that what has been stated here is not for the international community.

If so, the President has made this statement to the people of the country. But this statement is of no use to Sri Lankans. The only thing that matters to us is to realize that after leaving the United Nations, we Sri Lankans will be left alone.

So it is safe to say that the President's intention was to temporarily entertain the people of his country as they celebrated the victory of the war and increase their vote by one or two.

No comments:

Post a Comment